Gelmoffen ingezet bij dijkversterking

Dijken hebben een belangrijke taak: ze beschermen ons land tegen het water. Daarom is onderhoud aan dijken cruciaal. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt aan de versterking van de dijk Enkhuizen-Hoorn. In dit project past Van der Rol Elektrotechniek uit Schellinkhout de Gelmof van Reewoud Energietechniek toe voor de aftakkingen van de waterpompen.
Gelmof wordt gemonteerd Gelmof wordt gemonteerd